DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Welkom op onze website

De Dorpsraad Beek en Donk is er voor u. 

Alle inwoners van Beek en Donk kunnen hier terecht voor:

     

Advies 

Hebt u een goed idee? Of, 

samen met anderen een project, dat bijdraagt aan een beter leefbare samenleving?

Wit u hierbij advies of ondersteuning?

Mogelijk dat de dorpsraad u op weg kan helpen.

Meer weten? 

Klik dan op onderstaande foto.

 

        

Financiële ondersteuning

Naast goede raad  en advies biedt  Dorpsraad Beek en Donk projecten financiële ondersteuning, waardoor ze  tot stand kunnen komen.

Wilt u hier meer over weten of denkt u hiervoor in aanmerking te komen, klik op bovenstaande foto.

De Toekomst

De dorpsraad wil zich, ook in de toekomst, graag verder in blijven zetten voor een, nog betere, omgeving voor alle inwoners van Beek en Donk. 
Daarom willen wij u het volgende vragen: -

- Welke projecten zijn wenselijk voor de leefbaarheid van Beek en Donk? -

- Welke knelpunten ervaart u nog in Beek en Donk?

Geef uw mening of ideeën hier door. 

Projecten.

Op dit moment is de dorpsraad bezig of betrokken bij de volgende projecten:

- Verkeersveiligheid.

- WMO

- Buurtpreventie

WMO ziet toe op úw zorg! 

Dorpsraad Beek en Donk kent een vertegenwoordiging in de Laarbeekse WMO-raad met twee personen.

Dat betekent dat er een rechtstreeks contact is met genoemde raad, die eens per maand bij elkaar komt.

De WMO-raad heeft als taak: het toezien op de uitvoering van de WMO-wetgeving in de gemeente Laarbeek. Dat betekent dat de raad over alle aspecten van de WMO, waaronder de jeugdzorg, de vraag om huishoudelijke hulp en andere zorg-ondersteunende maatregelen, gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert, signaleert bij de uitvoering van de WMO en de gegeven zorg evalueert.

Omdat de Dorpsraad graag inwoners behulpzaam is kunt u dhr H. Fransen óf dhr A. Buikema voor uw op- en/of aanmerkingen op de uitvoering van de WMO benaderen. 

Zij kunnen u behulpzaam zijn en eventueel helpen om de goede WMO-zorg te krijgen of u wegwijs maken in het veranderde WMO-landschap. Stuur uw opmerkingen naar: info@dorpsraad-beekendonk.nl